Sut i ddewis llafn torri gwair lawnt?

Nodweddion peiriannau torri gwair yw gwaith gwastad, gweithrediad syml, a gallu torri cryf ar gyfer y gwrthrychau y mae angen eu torri, glaswelltau yn bennaf, ac maent yn addas ar gyfer glaswelltiroedd â chynhyrchion uchel a pharciau mawr. Mae'r peiriant torri lawnt yn torri'r gwair yn ôl symudiad cneifio cymharol y gyllell symudol a'r gyllell sefydlog ar y torrwr. Fe'i nodweddir gan dorri sofl taclus a phwer isel sy'n ofynnol, ond mae ganddo addasrwydd gwael i borfa ac mae'n hawdd ei rwystro. Mae'n addas ar gyfer glaswelltiroedd gwastad a naturiol. A gweithrediadau glaswelltir artiffisial. Dechreuodd cynhyrchu a defnyddio peiriannau torri gwair lawnt cylchdro yng nghanol yr 1980au. Dibynnu ar y llafn ar y pen torrwr cylchdroi cyflym i dorri'r porthiant. Gyda gwella gwyddoniaeth a thechnoleg, mae gallu gweithio'r cynhyrchion torri gwair lawnt sydd newydd eu gwella wedi gwella'n fawr, ac mae'r cyflymder wedi'i wella'n fawr, gan arbed amser gwaith y gweithwyr chwynnu ac arbed llawer o adnoddau dynol. Heddiw, byddaf yn cyflwyno i chi yn bennaf sut i ddewis yllafn y peiriant torri lawnt.

Sut i ddewis llafn torri gwair lawnt?
Mae llafn y peiriant torri gwair yn a llafn torri gwair aml-llafn, ac mae'r teclyn rheoli o bell yn llafn torri gwair 2-llafn. Mae'r egwyddor weithio yr un peth. Mae pob un ohonynt yn beiriannau torri gwair lawnt cylchdroi cyflym. Yn ddamcaniaethol, llafn torri gwair siâp gêr Mae'r diogelwch yn sicr, mae'r stribed hir yn fwy craff, ac mae'r ardal orchudd hefyd rhywfaint. Mae gwydnwch llafn y peiriant torri lawnt yn gysylltiedig â'rdeunydd y llafn torri gwair lawnt, nid y siâp.

Mewn gwirionedd, mae'r dewis o lafnau torri gwair yn bwysig iawn. Gallwch ddewis y llafnau torri gwair lawnt cyfatebol ar gyfer gwahanol achlysuron. Mae'r peiriant torri lawnt cyllell cylchdro wedi'i gyfarparu â gwahanol fathau o lafnau torri gwair cyllell cylchdro i gael y canlyniadau gorau o dan wahanol amodau lawnt. Er mwyn cael effaith batrwm dda, rhaid ategu'r cyllyll cylchdro asgell uchel, adain ganol ac adain isel yn ôl nodweddion y llys yn y diwedd i gael gwahanol rinweddau torri. Os oes angen i chi rwygo glaswellt, gallwch ddewis llafn torri gwair lawnt atomig aml-ddant pwerus. Gall y llafn torri gwair lawnt hon falu'r glaswellt a'i adael yn ddarnau mân iawn heb effeithio ar yr ymddangosiad.

Standard Blade

Llafn Safonol

Multi- tooth Blade (Gator Blade)

Llafn Aml-ddannedd (Gator Blade)

Zhengchida sy'n cyflenwi llafnau cymwys i Ffatrioedd llafn gardd OEMac ôl-farchnadoedd fel manwerthwyr, cyfanwerthwyr, archfarchnadoedd a chwmnïau gofal lawnt. Ar ôl datblygiad parhaus o bron i 20 mlynedd, mae gan Zhengchida ystod eang a chyflawn o lafnau gardd. Bellach mae gan Zhengchida fwy na 2000 o wahanol fodelau o lafn peiriant torri lawnt sy'n cwmpasu bron pob un o'r modelau sydd ar gael yn y farchnad.


Amser post: Ion-09-2021